QTV Clip

LMHT: Top 4 vị tướng đường giữa đang là lựa chọn hiệu quả nhất để leo xếp hạng vào thời điểm hiện tại.

photo-4-1500048553127

Đường giữa luôn là vị trí nhận được nhiều tài nguyên nhất vào đầu trận, có tầm tác động lớn xuyên suốt mọi giai đoạn trận đấu, đồng thời đòi hỏi tổng hòa rất nhiều phẩm chất của người chơi; từ đọc trận đấu, kiểm soát bản đồ, di chuyển, ...

Read More »