LOL News

Featured posts

Darius đi đường cực khỏe nhưng có 1 điểm yếu chí mạng – Thiếu Cơ Động: Đây là cách khắc phục nó

photo-0-1520245777392413560130

Những giải pháp giúp Darius khắc phục điểm yếu Thiếu Cơ Động. Ngọc bổ trợ Tăng Tốc Pha Ở thời điểm hiện tại, Tăng Tốc Pha đã trở thành ngọc bổ trợ được sử dụng nhiều nhất trên Darius. Không cần phải gây được quá nhiều sát thương mới được ...

Read More »

Darius đi đường cực khỏe nhưng có 1 điểm yếu chí mạng – Thiếu Cơ Động: Đây là cách khắc phục nó

1

Những giải pháp giúp Darius khắc phục điểm yếu Thiếu Cơ Động. Ngọc bổ trợ Tăng Tốc Pha Ở thời điểm hiện tại, Tăng Tốc Pha đã trở thành ngọc bổ trợ được sử dụng nhiều nhất trên Darius. Không cần phải gây được quá nhiều sát thương mới được ...

Read More »